หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
รายงานการติดตามความเปลี่ยนแปลงของค่า eGFR ในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
[ นิยามรายงาน ]
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
  กลุ่มผู้ป่วย
  ช่วงเวลาที่ประเมินติดตาม eGFR


  อายุของผู้ป่วย
  สิทธิการรักษาพยาบาล
  สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่
  เงื่อนไขการประมวลผล
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โทร 0 7471 1071 ต่อ 306
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 883 ครั้ง นับจาก 1 กรกฎาคม 2556
Copyright © 2013 [Version : 2014.10]